Międzynarodowy System Transferu Technologii, Maszyn i Produktów