LUKSEMBURG – pomoc w utworzeniu firmy/spółki

Tworzenie spółek usługi księgowe i podatkowe oraz doradztwo biznesowe Luksemburg

Współpraca odbywa się w trzech segmentach:

– księgowość i podatki,

– tworzenie spółek

– doradztwo biznesowe,

Luxembourg Unlimited S.à r.l świadczy szereg usług, które pomagają firmom odnieść sukces

info@luxembourgunlimited.luPhone: +352 27 91 62 02

Więcej informacji o możliwościach w Luksemburgu

Algieria 2019 – Targi SIPSA-FILAHA / Rolnictwo i Przetwórstwo

Misja polskich firm w Algierii oraz Międzynarodowe Targi SIPSA-FILAHA, od 4 do 24 października 2019 roku

W dniach od 4 do 24 października 2019 roku przebywała w Algierii Misja Polskich Firm, której celem było zapoznanie algierskich farmerów i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego z możliwościami zakładania sadów jabłoniowych „pod klucz” w oparciu o polskie technologie oraz z możliwościami wykorzystania polskich linii i maszyn do przetwarzania owoców i warzyw bezpośrednio w Algierii na soki, przeciery, dżemy, konfitury itp. W ramach misji zorganizowane zostało polskie stoisko na Międzynarodowych Targach Rolnictwa i Przetwórstwa SIPSA-FILAHA w dniach od 7 do 10 października 2019 r. w Algierze.

Zarówno sama misja jak i stoisko polskich firm na targach cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, na spotkania w terenie z polska delegacją zbierało się zawsze wielu algierskich farmerów, reprezentujących lokalne organizacje i indywidualnych producentów rolnych. Na polskim stoisku targowym panował ciągły ruch, zadawano wiele pytań i prowadzono wstępne rozmowy, umawiano się na kolejne spotkania w Polsce czy Algierii.

Po zakończeniu Targów uroczyście otwarto Polskie Biuro Kontaktowe w Algierze, w którym umieszczony wszystkie zachowane po targach ulotki, foldery, katalogi, banery uczestniczących w Targach polskich firm.