Klaster Rozwoju i Transferu Technologii / Cluster of Development and Technology Transfer

W ostatnim okresie nastąpiło zasadnicze przyspieszenie we wspólnych pracach Polsko – Afrykańskich dotyczących transferu polskich technologii i osiągnięć naukowo-badawczych na terenie Afryki. Dla koordynacji tych celów powołany został w 2015 roku Klaster Rozwoju i Transferu Technologii Polska – Afryka

Klaster w praktyce realizuje programy naukowo-badawczej i biznesowej współpracy z Afryką, we wszelkich dziedzinach gospodarki narodowej, a zwłaszcza w zakresie rozwoju jej rolnictwa, hodowli i przetwórstwa rolno-spożywczego, poczynając od prowadzenia specjalistycznych badań, aż do ich zastosowań praktycznych, na farmach, gospodarstwach rolno – hodowlanych czy w zakładach pilotażowych.