Misje w Algierii

Misje w Algierii odbywały się pod kątem realizacji wyznaczonych przez prace Instytutu IDES i Klastra Polsko-Algierskiego, wytyczonych celów i zadań, w ściśle określonym miejscu czy regionie Algierii i ustalonym czasie.

Misja Ain ed Delfa-Algier była poświęcona przygotowaniu założeń dla rozwoju hodowli ziemniaka i montowni maszyn rolniczych.

Misja Setif-Algier-Oran dotyczyła pilotażowej farmy rolniczej w Setif.

Misja Constantine była związana z rozwojem hodowli i ferma pilotażową.

Misja Bordj Bou Arredridj dotyczyła utworzenia farmy pilotażowej przetwórstwa rolno-spożywczego.

Misja Handel dotyczyła programu sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach i galeriach algierskich w ramach programu KOZIOŁEK.

Misja Tiaret dotyczyła montowni maszyn i współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem w Tiaret i Instytutami Rolnictwa i Weterynarii.