O nas

Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej działa od 1989 roku, w początkowym okresie jako Centrum Informacji Wschodniej, wspierając promocję polskich firm na Wschodzie Europy, głównie na Ukrainie.

W tym celu utworzyło wspólnie z partnerami ukraińskimi biura handlowe polskich produktów w Kijowie,Tarnopolu, Nikołajewie.

Ponadto, w porozumieniu z Asocjacją Demokratycznych Rad Ukrainy, wspierało ruchy demokratyczne na Ukrainie, przedstawiając zmiany zachodzące w Polsce, ich charakter i zasięg w samorządach.

Poniżej przedstawiono zdjęcia z polsko-ukraińskiej stałej wystawy gospodarczej w Radzie Miasta Kijowa oraz w kompleksie handlowym Dietskij Svit, który swoim zasięgiem handlowym obejmował cała Ukrainę.

W kolejnych latach organizowaliśmy wspólnie z partnerami ukraińskimi trzykrotnie Międzynarodowe Targi Nadwiślańskie w Puławach oraz Międzynarodowe Targi w Tarnopolu, Nikołajewie i Kijowie.

W III Międzynarodoych Targach Nadwiślańskich w Puławach w 1992 roku, udział wzięło ponad 156 gości z Ukrainy, przyjechało do Polski sześć tirów z eksponatami oraz 5 autobusów z wystawcami ( nie licząc samochodów osobowych).

Natomiast w Międzynarodowych Targach w Tarnopolu na Ukrainie w 1991 roku wzięło udział ponad 76 wystawców z Polski, a kolumna autobusów i samochodów z Polski, eskortowana od polsko-ukraińskiej granicy przez ukraińską milicję z przodu i z tyłu, rozciągała się na odległość ponad 3 km.

W latach 1992-93 realizowaliśmy opracowany przez nas, autorski program promocji Unii Miasteczek Polskich, prowadząc uruchomione przez nas i obsługiwane Biuro Programu Promocji UMP w Warszawie.

W dalszych latach, jako konsorcjum firm prywatnych, a następnie jako Stowarzyszenie Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej , organizowaliśmy promocję Regionu Puławskiego, w tym Międzynarodowe Targi Budownictwa w Puławach, organizowaliśmy też pomoc dla powodzian w wyniku przerwania wałów wiślanych.

Realizowaliśmy szkolenia z zakresu wykorzystania Funduszy Unijnych i wykorzystania Odnawialnych Żródeł Energii.

Podejmowaliśmy też inne przedsięwzięcia na rzecz promocji naszego regionu, takie jak np. Tydzień Ekologii i Promocji Gospodarczej.

Od roku 2008 rozpoczęliśmy współpracę z partnerami algierskimi, która trwa nieprzerwanie do chwili obecnej.