Misja Aïn ed Delfa – Algier

Polska Misja w Aïn ed Delfa została zapoczątkowana podczas zorganizowanej przez nas wizyty delegacji algierskiej na Targach HORTITECH w Kielcach. Delegacja z Algierii zwróciła się wówczas do nas z propozycją wspólnego rozwiązania problemu występujących corocznie braków sadzeniaków na poziomie 100 000 ton, które muszą być sprowadzane z Europy, najczęściej z Holandii. W efekcie tych propozycji utworzono Program Produkcji i Multiplikacji Sadzeniaków w Algierii, a w ramach tego programu zorganizowana została przez nas specjalna misja do Algierii.

Celem misji było zapoznanie sie ze stanem technicznym w Algierii i określenie warunków brzegowych dla planowanej polsko-algierskiej inwestycji. Wyniki tej misji, sprawozdania i wstępne przygotowania dla rozpoczęcia wspólnych inwestycji w Algierii znajdują się w oddzielnych opracowaniach.