Misja Bordj Bou Arreridj

Misja rozpoczęła się w Polsce od wizyty algierskiej delegacji, a zakończyła w Algierii, w wilayacie Bordj Bou Arreridj, jednym z najlepiej rozwiniętych regionów Algierii pod względem poziomu rolnictwa i hodowli. Rozmowy dotyczyły polsko-algierskich farm pilotażowych i ferm hodowlanych, w tym zagospodarowania doliny o długości 20 km z płynącą jej środkiem rzeczką oraz dotyczyły modernizacji istniejących tam gospodarstw rolnych w oparciu o polskie maszyny i technologie. Odbyły sie spotkania z lokalnymi farmerami i lokalnym biznesem, pokazywano nam obiekty budowlane i hangary gotowe do wykorzystania w zakresie produkcji przetwórczej owoców i warzyw i organizacji montowni maszyn.