Programy realizowane w Algierii

  1. Międzynarodowy System Transferu Technologii, który został przez nas opracowany i częściowo już wdrożony w Algierii, obecnie funkcjonuje w wersji pilotażowej.
  2. Program uczestnictwa w przygotowaniu i budowie naturalnej bariery leśnej w Algierii, pomiędzy strefą transaharyjską a wybrzeżem Morza Śródziemnego, która przewiduje zalesienie pasa pomiędzy tymi dwiema strefami klimatycznymi, o szerokości od 20 do 50 km, na długości ponad 2 000 km, od granicy z Tunezją do garnicy z Marokiem.
  3. Uruchomienie pilotażowej produkcji lub montowni polskich maszyn rolniczych w Algierii.
  4. Prowadzenie szkolenia w Polsce dla wybranych grup algierskich farmerów oraz producentów z przetwórstwa owoców i warzyw, w obszarze wdrażania i transferu do Algierii nowych technologii z Polski.
  5. Uruchomienie Biura Transferu Polskich Technologii w Algierii
  6. Organizacja polsko-algierskiej farmy rolniczej (pilotażowej)
  7. Organizacja polsko-algierskiej fermy hodowlanej (pilotażowej)
  8. Oraz inne, wynikające z działalności statutowej Klastra Polsko-Algierskiego oraz Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych IDES w Algierii, Programu Zwalczania Bezrobocia w Algierii itp.